Medlemmar

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Hej igen alla BPBS-bowlare!

Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen tidigast den 25  januari.


Träningsstarten senareläggs dessvärre nu till någon gång under våren 2021.


ÅRSMÖTET SOM ENLIGT STADGARNA SKA HÅLLAS UNDER FEBRUARI MÅNAD SENARELÄGGS. DATUM EJ FASTSTÄLLT ÄNNU.


Anledning: restriktioner p.g.a pandemin.

Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!

Var försiktiga! Håll avstånd!

Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS

för fortlöpande uppdatering!

Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och

vi kommer i viss mån att prioriteras.

Vi ser fram mot att alla som vill får sin andra vaccinspruta

Nya regler för medlemsregister


EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Det kallas GDPR efter engelskans General Data Protection och syftar bland annat till att stärka skyddet för levande  fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.


Enligt GDPR, har det blivit krångligare för oss som förening att ha medlemsregister och publicera bilder på hemsidan.


För att vi ska följa reglerna kommer Björn att dela ut blanketter till alla er medlemmar, där ni ställs inför två frågor:

1. Om vi får ha era persondata i medlemsregistret.

2. Om ni tillåter att vi fotograferar er, och publicerar/sparar foton på vår hemsida.


Om ni saknar medlemsregistret på hemsidan beror detta bl.a. på fråga 1.

Vi återkommer med mer information så fort ni som medlemmar besvarat ovanstående frågor.


Protokoll och andra dokument

2010-11-01

Medlemsmöte

2014-05-12

Medlemsmöte

2014-10-06

Medlemsmöte

2015-04-16

Styrelsemöte

2015-05-11

Medlemsmöte

2015-09-10

Styrelsemöte

2015-10-08

Medlemsmöte

2015-11-12

Styrelsemöte

2016-01-14

Styrelsemöte

2016-03-03

Årsmöte

2016-03-17

Styrelsemöte

2016-04-11

Styrelsemöte

2016-05-09

Medlemsmöte

2016-08-09

Styrelsemöte

2016-10-10

Medlemsmöte

2016-11-07

Styrelsemöte

2017-01-12

Styrelsemöte

2017-02-20

Årsmöte

2017-03-20

Styrelsemöte

2017-04-24

Styrelsemöte

2017-05-15

Medlemsmöte

2017-09-07

Styrelsemöte

2017-10-09

Medlemsmöte

217-11-13

Styrelsemöte

2018-01-15

Styrelsemöte

2018-02-19

Årsmöte

2018-03-19

Styrelsemöte

2018-05-03

Medlemsmöte

2018-09-10

Styrelsemöte

2018-10-08

Medlemsmöte


2018-11-12

Styrelsemöte

2019-01-14

Styrelsemöte

2019-03-19

Styrelsemöte

Styrelsemöte

2019-05-09

Styrelsemöte

2019-09-09

Medlemsmöte

2019-10-07

Årsmöte

20-02-17