Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv  Gästbok  

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

 

 

 

 

Protokoll från medlemsmöte 2010-05-17

 

Plats

Sportserveringen, Hildursborg

 

Närvarande: 50 medlemmar enligt bifogad närvarolista

 

 

 

 

§ 1

Efter att mötesdeltagarna förplägats med fika och lotteridragning utförts,

Mötets öppnande

 

förklarar ordföranden mötet öppnat.

 

 

 

 

§ 2

Inga övriga frågor anmäles

Anmälan öv frågor

 

 

 

§ 3

Befintlig dagordning godkänns

Dagordnign

 

 

 

§ 4

Protokollen från föregående medlemsmöte och från senaste årsmötet genomgås,

Föregående protokoll

 

godkänns och läggs till handlingarna

 

 

 

 

§ 5

Kassören visar på overhead föreningens resultat per 15 maj. Glädjande nog visar

Ekonomi

 

det på ett överskott men detta beror på att vissa utgifter ligger senare i år än

 

 

tidigare. Resan Kiruna/Malmberget ej genomförd under våren utan kommer att

 

 

ske vid lämpligt tillfälle under hösten.

 

 

Bilaga: månadsbokslut per 15 maj.

 

 

 

 

§ 6

Melford informerar om den, för säsongen 2009/2010, avslutade Riksserien, med

Tävlingar/träning

 

placeringar enl följande

 

 

Damer lag 1 slutade på 3:e plats               Herrar lag 1 slutade på 5:e plats

 

 

Damer lag 2 slutade på 6:e plats               Herrar lag 2 slutade på 7:e plats

 

 

Damer lag 1 slutade på 3:e plats               Herrar lag 3 slutade på 5:e plats

 

 

Samtidigt ber han de som inte fyllt i intresseanmälan för nästa säsong att göra det

 

för att underlätta anmälningarna till densamma.

 

 

 

 

 

Från säsongens "stadskamper" informerar Maj-Lis att vi under våren har vunnit

 

 

mot Älvsbyn och Piteå, men i gengäld har vi blivit besegrade av Kiruna och de

 

 

övriga motståndarna som vi inte har reguljära matcher mot, det vill säga Röda

 

 

Korset, Kalix och Umeå.

 

 

 

 

 

Fem av föreningens medlemmar har dessutom deltagit i rikstävlingen i Sundbyberg

 

där kan vi framförallt glädja oss åt Maj-Lis fina prestation, att placera sig/oss på

 

 

3:e plats även jag deltog men fick se mig placerad på en mycket blygsammare

 

 

plats (18:e). Kaj blev 11 i sin klass och Kurt som tillhör samma klass blev

 

 

49:a. Melford kom 12 i sin klass. Totalt deltog 25 klubbar så vi gjorde det bra.

 

 

 

 

 

Från PM i Älvsbyn kunde Maj-Lis rapportera om BPBS många framgångar och

 

 

Torbjörn delade ut diplom till de som placerat sig bland de tre bästa i respektive

 

 

klass

 

 

Damer:

 

 

Laila Munkestam (1), Desirée Nilsson (1), Karin Lindholm (1) och Kicki Ekbom (3)

 

dessutom fick vi  diplom i lagtävlingen för 4-manna lag där Kicki, Karin, Yvonne

 

 

och Desirée segrade och för 2-manna lag segrade Karin och Kicki.

 

 

Herrar:

 

 

Kaj (2) och Alex (3) i samma klass. För 4-mannalag segrade Kaj, Alex, Melford

 

 

och Bjarne

 

 

Prisutdelningen för de båda klasserna i KM sköttes av Torbjörn

 

 

Damer utan hcp                                         Damer med hcp

 

 

1.  Maj-Lis Enström                                    1.  Maj-Lis Enström

 

 

2.  Yvonne Karlsson                                   2.  Ester Öhman

 

 

3.  Desirée Nilsson                                     3.  Ella Lindgren

 

 

 

 

 

Herrar utan hcp                                           Herrar med hcp

 

 

1.  Bjarne Forsberg                                      1. Bjarne Forsberg

 

 

2.  Helge Andersson                                    2. Håkan Roswall

 

 

3.  Tore Sjöstedt                                          3.  Tore Sjöstedt

 

 

 

 

§ 7

Den uteblivna resan till Kiruna/Malmberget diskuteras. Mötet beslutade att

Resor

 

försöka genomföra resan under en fredag/lördag eller lördag/söndag till hösten.

 

 

 

 

 

Gemensam buss till stadskampen i Piteå föreslogs.

 

 

Beslut: Intresseanmälan anslås i hallen

 

 

 

 

 

Intresset för en resa till Uleåborg är stort, men med dubbla resor till Kiruna under

 

säsongen, så beslutar mötet att behandla den på nytt inför hösten 2011.

 

 

 

 

§ 8

Torbjörn visar på overhead de båda hallarnas förslag för säsongen 2010/2011

Hall

 

Efter att för och nackdelar har diskuterats beslutar mötet att välja den nya hallen.

 

Vidare beslutar mötet att BPBS officiella träningstid skall omfatta september till

 

 

och med april

 

 

 

 

§ 9

Lottförsäljning: Då detta är den enda inkomsten förutom medlemsavgifter så är

Information

 

det viktigt att vi kan sälja lotter på samma sätt som tidigare (varje måndag) därför

 

vädjar styrelsen till medlemmarna att anteckna sig för lottförsäljningen på därför

 

 

avsedd lista.

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften skall vara betald senast 31 mars. Då medlemsantalet är viktigt

 

 

för bl a försäkringen måste ett datum fastställas.

 

 

 

 

 

Hemsidan kommer att utformas av Harry Berggren i samråd med Roger Andersson

 

 

 

 

Festkommittéen får i uppdrag att arrangera en grillfest i anslutning till nästa

 

 

säsongs början.

 

 

 

 

 

Styrelsen fortsätter planeringen inför 40-års jubiléet, med ev Rikstävling och PM

 

 

 

 

 

Prisskåpet som nu står i hallen Folkets Hus, utköpes och flyttas till nya hallen

 

 

 

 

§ 10

Inga övriga frågor finns anmälda.

Övriga frågor

 

 

 

§ 11

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och poängterar än en gång

Mötets avslutande

 

att det är glädjande att mötet har så många besökare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                   Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Karlsson                                                                 Torbjörn Henriksson

 

 

sekreterare                                                                               ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka