Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok   Statistik

      Till Webmaster

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från medlemsmöte 2012-05-10

Plats: Strajk Alley

Närvarnade: 52 medlemmar enligt närvarolista

 

§ 1                  Mötets öppnande

Före mötet genomförs dragningar i både varulotteriet och klotlotteriet, därefter förklarar Torbjörn mötet öppnat

 

§ 2                 Anmälan övriga frågor     

                      En övrig fråga anmäldes resa till Uleåborg

 

§ 3                 Dagordning

                      Befintlig dagordning godkänns med tillägg av ovanstående fråga

 

§ 4                 Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte genomgås,  godkänns och läggs till handlingarna

 

§ 5                 Ekonomi

Föreningens ekonomi föredras av ordförande. Resultatet ligger i paritet med beräknat för tiden fram till och med april månad. Ett fåtal medlemmar har fått anstånd med att betala medlemsavgiften.

Bilaga: månadsbokslut pr 2012-04-30

§ 6                 Tävlingar/träning

                      Riksserien

Melford informerar om att säsongens Riksserie är slutförd. Slutomgången blev nästan lika bra som inledningen. Fyra av föreningens sju lag vann sina matcher. Tyvärr så innebär detta inga framskjutande slutplaceringar i de olika divisionerna. Inför nästa år kommer även damerna att ha ett fjärde lag och vi hoppas att vi denna säsong kommer att hamna ”rätt” i divisionerna.

 

Stadsmatcher

Stadskamperna har under våren renderat oss sex segrar och en förlust. Ett mycket gott resultat. För returmatchen mot Röda Korset är datum ej fastställd, vi avvaktar med förväntan om spel i den nya Luleåhallen

 

PM

Årets PM hölls i Piteå och gav flera framträdande placeringar till BPBS. Diplom utdelas av ordförande till de som placerat sig bland de tre bästa

Damer födda före -37                              1:a   Laila Munkestam

Herrar födda före -37                              3:a   Elis Gustavsson

Damer födda 1938-1942                         2:a   Gunnel Snell-Lidberg

Damer födda 1943-1947                         2:a   Kicki Ekbom

                                                                 3:a   Lena Johansson

Damer födda efter 1948                          1:a   Desirée Nilsson

Herrar födda efter 1948                          3:a   Torgny Lindfors

Damer 4-mannalag                                  2:a   BPBS lag 2

                                                                         Desiree, Yvonne, Maj-Lene o Lena

                                                                 3:a   BPBS lag 1

                                                                         Majlis, Gunnel, Kicki o Karin

Damer 2-mannalag                                  2:a   BPBS lag 3  (Desirée o Yvonne)

                                                                 3:a   BPBS lag 1  (Maj-Lis o Gunnel)

                                                                

KM

Årets KM har spelats i fyra olika klasser, på samma sätt som föregående år. Drygt 70 personer har spelat. Priser utdelas av ordförande. Placeringar enligt följande

Herrar utan hcp                                        Herrar med hcp

1:a   Lars Värnestig                                  1:a   Lars Värnestig

2:a   Ove Sundén                                      2:a   Lars Rosvall

3:a   Roger Nyström                                 3:a   Berthill Munkestam

 

Damer utan hcp                                       Damer med hcp

1:a   Desirée Nilsson                                1:a   Desirée Nilsson

2:a   Maj-Lene Jansson                             2:a   Yvonne Karlsson

3:a   Yvonne Karlsson                               3:a   Karin Lindholm

 

Top Tre

Även de som presterat bra på träning erhöll priser

Damer                                                      Herrar

1:a   Maj-Lene Jansson                            1:a   Helge Andersson

2:a   Karin Lindholm                                 2:a   Bjarne Forsberg

3:a   Gunnel Snell-Lidberg                       2:a   Staffan Johansson

 

Kurser

Medlemmarna visade intresse för att få utbildning både teoretiskt och praktiskt. Desirée håller även i denna och förhoppningsvis även i kurser för nybörjare

  

Träning

Träningarna fortsätter som förut på måndagar och torsdagar, men med förändring av att man på torsdagar spelar med andra partner. Partner väljes exempelvis genom lottdragning.

 

§ 7                 Information

Hallen håller öppet samma tider som råder för tillfället. Sommartider,  16.00 -20.00, börjar gälla fr o m 15 juni och till mitten på augusti. Priserna under kommande säsong kommer också att bibehållas. Nästa säsong startar med träningarna den 3 september och första Riksseriematchen blir under vecka 38.

Ordförande påminner också om föreningens hemsida, nytillkomna medlemmar kan vända sig till vår webmaster Harry för information om eventuella inloggningsuppgifter.

Moonlight bowling för medlemmarna är under planering. Tid och pris ej fastställt, men troligtvis någon onsdag under september. Festkommittén arbetar vidare på detta.

Bjarne Forsberg avtackas, något försenat men på sedvanligt sätt.

 

§ 8                 Övriga frågor

                      Någon resa till Uleåborg är ej längre aktuell

 

§ 10               Mötets avslutande

                      Torbjörn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

 

                       Vid protokollet                                        Justeras

                      Yvonne Karlsson                                      Torbjörn Henriksson

                      Sekreterare                                              ordförande