Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok   Statistik

      Till Webmaster

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från medlemsmöte 20121029
Plats:  Strajk Alley
Närvarande:  49 medlemmar enligt närvarolista 
§ 1 Ordförande hälsar medlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat Mötets öppnande
§ 2 En övrig fråga anmäls     * skåp Anmälan öv frågor
§ 3 Befintlig dagordning godkänns med tillägg av ovanstående fråga Dagordning
§ 4 Protokollet från föregående medlemsmöte genomgås, godkänns och läggs Föregående protokoll
till handlingarna
§ 5 Laila redogör för föreningens ekonomi och informerar om kommande  Ekonomi
kostnader. Styrelsen har beslutat att föreningen står för hela kostnaden
för resan till Kiruna o Malmberget. Styrelsen har också beslutat att
flytta kontona från Nordea till Handelsbanken då det förenklar kontant-
hanteringen. 
Ett förmodat underskott vid räkenskapsårets slut inverkar inte
nämnvärt på föreningens goda likviditet
Bilaga: månadsbokslut  pr 20121029
§ 6 Styrelsen lämnar förslag om ingen höjning av medlemsavgiften för 2013 Medlemsavgift
Mötet beslutar enligt styrelsen förslag, d v s 300:-år
§ 7 Maj-Lis informerar om genomförda stadskamper. BPBS har gått segrande Tävlingar/träning
från bortamatcherna mot Piteå och Kiruna, tyvärr blev Malmberget för 
starka för oss, detta trots att vi slog ned ca 500 käglor fler i år.
Kommande matcher enligt följande;
07 november     Kalix (borta)
15 november     Malmberget (hemma)
23 november     Älvsbyn (borta)
06 december     Luleå (hemma)
Ingen bokning från Röda Korset ännu
Även i år kommer vi att spela Luciatävling. Tävlingskommitéen arbetar på
utformingen och kommer att anslå startlistan på anslagstavlan. Efter Lucia-
tävlingen kommer de som vill att få äta risgrynsgröt. Spelarna betalar
själva spelet och föreningen sponsrar med högst 100:- för luciafirandet.
Från Riksserien lämnar Melford rapport. Herrarnas första och andra lag
går mycket bra och leder sina divisioner. Herrarnas fjärde lag ligger 3:a och
damernas första lag ligger 4:a, liksom herrarnas tredje lag. Lite tyngre är det
för de resterande lagen, men det är mycket jämnt i flera av divisionerna.
Kapacitet finns för samtliga lag så mycket kan förändras fram till avslutningen
av höstsäsongen
Torbjörn uppmanar oss att fortsätta hålla tiderna vid träningarna.  De två
första grupperna har fått utökat antal banor från 10 till 12 st. På torsdagar
bör vi försöka att träna med ny partner för att på så sätt kunna dela med oss
av våra erfarenheter. Beträffande kursverksamheten får vi återkomma till
den vid senare tillfälle.
§ 8 Styrelsen har varit i kontakt med hallen (Daniel) och framfört följande Information
önskemål:
*   Prisskåpet bör iordningställas för våra priser. Låssmeden kontaktad
*   Klubbrummet bör också färdigställas, Alliansen bör kontaktas
*   Nya hallpriser efter nyår. 20:-/serie vid träning och matcher
*   Smörgåsar bör finnas vid stadskamperna
§ 9 Klotskåpen för små för de som har väskor på hjul. Övriga frågor
Mötet beslutar att framföra önskemålet om större skåp till bowlinghallen
§ 10 Torbjörn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat Mötets avslutande
Vid protokollet                                                                   Justeras
Yvonne Karlsson                                                                Torbjörn Henriksson
sekreterare                                                                                               ordförande