Bodenpensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från styrelsemöte 20140908

 

Plats: Strajk Alley

 

Närvarande:

Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Anders Renström, Torbjörn Henriksson

Melford Karlsson,  Jan-Erik Svensson, Lena Johansson,  Margareta Häggström och Ingrid Hollsten

 

 

§1

Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet  öppnat.

Mötets öppnande

 

§2

 Övriga frågor anmäls

Anmälan öv frågor

 

3

·         HLR utbildning                                     se § 6

 

 

 

§

·         Informationsblad   till nya medlemmar se § 9

 

 

 

§3

Med tillägg av anmälda frågor godkänns dagordningen.

 

Dagordning

 

§4

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som  godkändes  och lägges till handlingarna.

 

Föregående protokoll

 

 

§5

Lennart Holm, Kiruna kommer att ansvara för föreningarnas serietabeller samt sköta administrationen kring dessa.
 
Information om  matchprogrammet finns på hemsidan.
Seriestart  i Kiruna 16-17oktober. Logi på vandrarhemmet är bokat, gemensam frukost Janne sköter inköpen. Buss, spel och frukost står föreningen för. Total kostnad 300.-. Om någon spelare önskar följa med  i bussen + logi  är kostnaden  300,-. Endast bussresa 100,-  

Skrivelser och rapporter

 

§6

Pia har skrivit en förfrågan till tillväxtförvaltningen om hjärtstarter Föreningen kan få 5000,- i bidrag från Lions, om  vi kan visa  finansiering av resterande summa  En förfrågan ska göras till Hjärt-och lungföreningen.
Kostnad för hjärtstarter 16 000,-.
 HLR utbildning ska påbörjas även om inte en hjärtstarter är på plats. Margareta Häggström ordnar med tid och utbildare.
Anslag sätts upp  på anslagstavlan.
 

 

HLR

 

 

§7

Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi som är stabil.

 

 

Ekonomi

 

§8

Riksserien har startat, vi har ett damlag till iår
Riksserien Prisutdelning vid medlemsmötet till herrarnas och damernas första lag.
Program och anmälningslista för klubbmästerskap och riksserier sätts upp på anslagstavlan

 

Tävling/Träning
Riksserien
Klubbmästerskap

 

 

§9

Informationsbladet  är genomläst och klart efter smärre ändringar.
Informationsbladen ska delas ut till nya medlemmar och sättas upp på anslagstavlan och i BPBS pärm.
 

Informationsblad

 

§10

Att upp på medlemsmötet;
Skänka priser till lotteriet.
Betala för skåpen i höst.

Övrigt

 

§11

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Nästa möte; medlemsmöte 6 oktober kl 14.00

Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                   Justeras

 

 

 

 

 

Ingrid Hollsten                                                                Pia Elmgren

sekreterare                                                                                             ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka