Bodenpensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

 

 

Protokoll från medlemsmöte 20141006

 

Plats: Strajk Alley

 

Närvarande:48 medlemmar enligt närvarolista.

 

§1

Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet, särskilt välkommen till våra nya medlemmar och förklarar mötet öppnat.
Vi börjar med kaffe,bulle och lottdragning på lotteriet. Ett stort tack till alla som engagerat sig i lotteriverksamheten!

 

Mötets öppnande

§2

Inga övriga frågor anmäldes

Anmälan öv frågor

§3

Befintlig dagordning godkänns

Dagordning

 

 

 

§4

Protokollet från medlemsmötet 20140512 genomgås, godkänns och läggs till handlingarna.

Föregående protokoll

 

§5

Kassören redogör för föreningens ekonomi som är stabil. Intäkter bl a från lotterier med fina priser som skänkts till lotteriet av medlemmarna vilket gett bra bidrag till ekonomin. 
Medlemsavgift ska betalas januari – mars 2015, ej före.

 

Ekonomi

§6

Pia har skickat ansökan om bidrag för inköp av hjärtstarter till Lions och Hjärt-lungföreningen.Lions har gett oss 5000,- om vi kan uppge hur vi ska finansiera resten.Föreningen har inte fåttfler svar.

Utbildning i hjärt-och lungräddning på bowlinghallen 14/10, 21/10 och 28/10 kl 13.00 - 14.00. Anslås på anslagstavlan.
Robert Fors från Räddningstjänsten kommer att hålla i utbildningen.

 

Hjärt-och lungräddning

§7

Stadsmatcher: På hemsidan finns program när stadsmatcherna ska äga rum, kommer även att sättas upp på anslagstavlan.

 

Riksserien: Utökad med sex lag för damer.
Prisutdelning riksserien;
Guld till lag 1 herrar; Ove Sundèn, Helge Andersson, Alex Karlsson Roger Nyström, Torbjörn Henriksson, Torgny Lindfors och Bosse Dahlen

 Silver till lag 3 herrar; Berthill Munkestam, Lars Gabrielsson, Olle Vikström, Bosse Johansson, Fred Lundberg, Bengt Ek och Gösta Lindgren

 

Silver till damer lag 1; Desirè Nilsson, Maj-Lene Jansson, Maj-Lis Enström Gunnel Snell och Kicki Ekbom
Silver till damer lag 3;Birgitta Ruborg, Inger Svensson, Pia Elmgren, Marianne Stoltz och Clary Lennerö

 

Träningar: Nya medlemmar kan anmäla sig till träningsgrupp 3 och 4 anslag finns på anslagstavlan.
 Träningarna slutar i samband med lucia bowlingen

Tävling/Träning

Stadsmatcher

 

 

Riksserien

 

Guld lag 1 herrar

 

 

 

Silver lag 3 herrar

 

 

 

Silver lag 1 damer

 

Silver lag 3 damer

 

 

Träningar

 

§8

 

Informationsbladen klara och ska delas ut till nya medlemmar och ett exemplar sättas in i pärmen.

Även ett exemplar sätts upp på anslagstavlan

 

I kommunens miljöalmanacka kan vi få med  våra aktiviteter Förslag på mötet till almanackan; stadsmatcher. Fler förslag kan lämnas till ordförande Pia senast 31/10 2014.

 

I vår årsavgift ingår, förutom sponsring på tävlingar, även olycksfall i samband med träningar.

 

Uppmaning från Pia; gå inte in på banan under pågående match.

 

Information

Informationsbladen

 

 

Miljöalmanacka

 

 

 

Försäkring

 

 

 

 

§9

Önskemål från medlemmar att inköpa mikrofon, tas upp på nästa styrelsemöte.

Övriga frågor

§10

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.

 

 

Nästa styrelsemöte 10 november

Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                   Justeras

 

 

 

 

 

Ingrid Hollsten                                                 Pia Elmgren

sekreterare                                                                       ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka