Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Medlemsmöte

2010-11-01

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

      Till Webmaster

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från medlemsmöte 2010-11-01
Plats  Strajk Alley
Närvarande: 57 medlemmar enligt bifogad närvarolista
§ 1 Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat Mötets öppnande
§ 2 Inga övriga frågor anmäles Anmälan öv frågor
§ 3 Befintlig dagordning godkännes Dagordnign
§ 4 Protokollen från föregående möte (årsmötet) genomgås, godkännes och lägges till  Föregående protokoll
handlingarna
§ 5 Kassören redovisar föreningens ekonomi per den 27 oktober. Likviditeten är  Ekonomi
fortfarande god och resultatet för innevarande räkenskapsår är positivt.
Bilaga: månadsbokslut per 27 oktober
§ 6 Styrelsen föreslår 200:-/år, det vill säga oförändrad medlemsavgift för 2011. Medlemsavgift 2011
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag
§ 7 Melford redogör för resultaten i Riksserien. Endast herrar lag 4 har en hedrande Tävlingar/Träningar
förstaplats i övrigt återfinns BPBS i slutet på tabellerna. Anledningen är troligen
att vi inte har kommit underfund med banorna ännu, säger Melford förklarande och
ser med tillförsikt in i framtiden.
Maj-Lis rapporterar från "stadskamperna", bara förluster så långt.
Kommande matcher enligt följande
Älvsbyn (B) den 4 november
Röda Korset (H) den 9 november
Kalix (H) den 23 november
Luleå (H) den 15 december och borta den 18 januari
Vid matchen mot Röda Korset erbjuder hallen de som spelar att för 120:-/pers få 
både spel och mat.
Vid Lucia kommer vi även i år att spela en 2-manna tävling. Liksom föregående år
lottar Maj-Lis fram laguppställningarna. Vem som spelar med vem och vilken tid  
man skall spela kommer att anslås på anslagstavlan.
Maj-Lis informerar om tävlingen som planeras inför jubiléet. Inbjudan är utformad
och den kommer att skickas ut till de 42 norrlandsklubbarna, samt till Sundbyberg.
Vidare planeras att anslå den på Sveriges Bowlinghallars Förbunds hemsida.
Tävlingen, Kanon-slaget, kommer att fortgå från och med den 15 mars till den 
21 april och spelas tisdagar och fredagar, med två pass per dag. Vi kommer att
spela PM-et i samband med Kanon-slaget.
Information om Kanon-slaget kommer att införas i Miljöalmanackan och på nätet
under upplevboden.nu
För att göra träningarna mer innehållsrika och för att driva våra kunskaper framåt,
kommer Desirée att ha en kurs för nybörjare och Ingela kommer att vidtalas för
att även vi "gamla rävar" skall få möjlighet att utveckla vårt spel.
Även nya inslag i träningarna, ev tävling, är också under planering. Styrelsen 
återkommer till detta vid senare tillfälle.
Från Pin Pals har vi (sista träningsgruppen) fått en förfrågan om att spela match 
mot dem även iår.
§ 8 Torbjörn ställer frågan om vad som föranleder att resan till Kiruna/Malmberget Resor
lockar så få att delta. Vid sista resan till malmfälten deltog endast 22 spelare. Av
dessa var fem nybörjare och åtta personer från styrelsen.
Olika förslag redovisades av mötet men inget som var tillfredsställande. 
Uppdrogs till styrelsen att arbeta vidare med problemet
Torbjörn har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med Pentti Happaniemi i 
Uleåborg. Dessa visar ett stort intresse för någon form av match/tävling mot
oss. Tyvärr anser styrelsen att vi måste skjuta denna resa på framtiden tills vi
funnit en lösning på problemet med resan till Kiruna/Malmberget.
§ 9 Harry Berggren tackas för sitt goda arbete med hemsidan och får ett presentkort  Information
Styrelsen anser att Harry bör närvara vid styrelsemötena för att bättre kunna
rapportera, till medlemmarna, den information som framkommer vid styrelsemöten
För att dryga ut intäkterna från lottförsäljningen har föreningen tagit hem 60 st
BingoLotto-kalendrar som kommer att säljas fr o m idag.
Medlemsavgiften skall vara betald senast 31 mars. 
Skänkta vinster finns nu i skåp i klubbrummet. Daniel kommer att inköpa enhetliga
skåp till klubbarna för förvaring av klubbarnas pokaler och plaketter.
Ett fåtal tröjor av den gamla modellen finns att köpa för 75:- för den som vill
§ 10 Inga övriga frågor finns anmälda. Övriga frågor
§ 11 Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och poängterar än en gång Mötets avslutande
att det är glädjande att mötet har så många besökare.
Vid protokollet                                                                   Justeras
Yvonne Karlsson                                                                 Torbjörn Henriksson
sekreterare                                                                            ordförande                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka