Bodenpensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från styrelsemöte 20141110

Plats: Strajk Alley

Närvarande:Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Anders Renström, Melford Karlsson,

Jan-Erik Svensson, Lena Johansson,  Margareta Häggström och Ingrid Hollsten

För kännedom Torbjörn Henriksson

 

§1

Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet  öppnat.

Mötets öppnande

§2

Övriga frågor anmäls

Anmälan öv frågor

3

·         medlemsavgift                                     se 9d §

 

§

·         inköp av mikrofon                               se 9e §

 

 

·         arkivering                                             se 9f §

 

 

§3

Med tillägg av anmälda frågor godkänns dagordningen.

 

Dagordning

§4

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som  godkändes  och lägges till handlingarna.

 

Föregående protokoll

 

§5,§6

Inga inkomna skrivelser eller rapporter

 

Skrivelser och rapporter

§7

Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi som är stabil. För närvarande 114 st betalande medlemmar.
Jan-Erik undersöker vilka som har kan köra buss till bortamatcher.

 

Ekonomi

§8

Efter juluppehållet startar träningen 8 januari.
 

Riksserien startar 21 januari
 

Stadsserien; Malmberget hemma 14 januari. Tre Stadsmatcher kvar iår.Älvsbyn borta14/11, Piteå borta 19/11 Kalix hemma 3/12.

 

Tävling/Träning

Riksserien

Stadsseriespel

 

§9

 

 

Övriga frågor

§9a

Verksamhetsberättelsen ska vara klar till årsmötet den 18 februari

Till nästa möte den 15 januari kallas Kristina Sandberg för information om  valberedningens arbete.
 

Årsmöte
Valberedningen

§9b

Lucia bowling den 11 december som även är sista träningsdag.

Bowlingen spelas med 3-mannalag 9 serier spelform Baker. Startmannen byts för varje serie. Anmälningslista anslås på anslagstavlan.

Lucia bowling
Terminsavslut

§9c

16 st har gått HLR utbildning hittills, en utbildningsomgång kvar.

Förfrågan till övriga klubbar som är på bowlingen att bistå  med bidrag till hjärtstarter. Roger tar reda på vilka som är ordförande i klubbarna och Pia tar kontakt.

 

 

HLR

§9d

Beslut enligt 20131014 halv avgift för de som vill bli medlemmar

fr o m den 1 september (säsongstarten) Avgiften blir då 150:- för innevarande år.
Styrelsebeslut ( fr 20071018) för de som börjar efter 1 november får spela utan avgift, detta gäller fortfarande.
Dessa får spela på våra tider om plats finns.
Men vi bör påpeka att våra förmåner och försäkringar inte gäller för icke medlemmar

medlemsavgift

§9e

Beslutades att mikrofon ska inköpas. Roger undersöker marknaden.

 

Mikrofon

§9f

Låst skåp för arkivering av protokoll och dylikt finns på bowlingen.

Arkivering

§10

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

Nästa möte; torsdag 15 januari kl 14.00

Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                               Justeras

 

 

 

 

 

Ingrid Hollsten                                                               Pia Elmgren

sekreterare                                                                                         ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka