Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Medlemsmöte 2011-05-02

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

      Till Webmaster

 

 

Protokoll från medlemsmöte 2011-05-02
Plats Strajk Alley
Närvarande: 61 medlemmar enligt bifogad närvarolista
§ 1 Samtidigt som mötesdeltagarna inmundigar kaffe/te och smörgås sker dragningen Mötets öppnande
i lotteriet, vinster utdelas och därefter hälsar ordförande de närvarande välkomna
och riktar ett extra varmt välkomnande till de som är med  för första gången,
därefter förklarar han mötet öppnat.
§ 2 Inga övriga frågor anmäles Anmälan öv frågor
§ 3 Befintlig dagordning godkänns Dagordning
§ 4 Protokollen från föregående möte, årsmötet, genomgås och godkännes. Protokollet Föregående protokoll
läggs till handlingarna
§ 5 Ordförande går igenom föreningens ekonomi, där vi kan konstatera att jubileumet Ekonomi
och PM:et har inbringat ett överskott på cirka 10.000. Detta innebär att föreningen
nu har ännu bättre likviditet. Kassören besvarar de frågor som uppkommer under
mötet.
Bilagor: Resultaträkning per 20110430 samt specifikation av intäkter och 
kostnader för Jubiléet och PM:et
§ 6 Sverige Lotteriet och 21-lotternas vara eller inte vara i föreningen diskuteras. Lotterier
Styrelsens förslag om att slopa dessa till hösten vinner bifall på mötet
Lotteriansvariga håller i försäljningen av ett nytt klotlotteri som kommer att starta
till hösten. Lotteriet avslutas när samtliga lotter har sålts eller utdelats som vinst
i "Röda Käglan". Styrelsen fattar därefter beslut om eventuellt  nytt lotteri skall 
startas.
§ 7 Melford informerar om den, för säsongen 2010/2011, avslutade Riksserien, med Riksserien
inga framstående placeringar förutom herrarnas fjärde lag som legat i topp från
första till sista omgången.
Melford ställer frågan till mötet om vi vill fortsätta att delta i Riksserien nästa år
och svaret blir ett rungande JA. 
Maj-Lis sammanfattar säsongens "Stadskamper" som slutat med ungefär lika många Stadskamper
vinster som förluster. Hon betonar att vi kommer att ha samma målsättning nästa
år dvs ingen direkt toppning av laget utan i möjligaste mån skall alla som vill spela
få göra det.
Årets PM gav många pristagare till BPBS, kanske naturligt när det hölls hemma PM
Maj-Lis och Torbjörn delar ut diplom till de som placerat sig på plats ett - tre
I sina respektive klasser placerar vi oss enligt följande; Laila M (1) Karin L (2)
Yvonne K (1) Desirée (2) och i 2-manna Yvonne och Desirée (2) o 4-manna
Yvonne, Desirée, Maj-Lis o Gunnel (2) För herrarna ser placeringen ut som följer;
Harry B (2) Berthill (3) Melford (2) Torgny (1) och för 2-manna blev Torgny och 
Bjarne (2) o 4-manna Torgny, Bjarne, Melford och Berthill (2)
Även de som placerat sig bäst i KM:et får, förutom presentkort, diplom KM
Maj-Lis och Torbjörn sköter utdelningen.
Damer utan hcp                                          Damer med hcp
1.  Desirée Nilsson        709                         1.  Yvonne Karlsson      766
2.  Yvonne Karlsson      702                         2.  Inger Svensson         711
3.  Karin Lindholm         651                        3.  Desirée Nilsson         709
Herrar utan hcp                                           Herrar med hcp
1.  Lars Perming             808                          1. Bengt Hendler           835
2.  Bengt Hendler           787                          2. Tomas Kristiansson   815
3.  Melford Karlsson      765                          3. Lars Perming              808
Torbjörn konstaterar att det numera löper smidigt vid träningarna och förseningar  Träningar
är sällan förekommande. 
Träningarna till hösten startar den 29 augusti. Förslag om att träna fyra serier
har inkommit och ett annat förslag om att göra avslutningen för säsongen på 
samma sätt som vid "Lucia-cupen".  Båda förslagen verkade intressanta för 
mötesdeltagarna. Styrelsen får i uppgift att vidare utveckla dessa förslag.
§ 8 Torbjörn lämnar följande information Information
Den 7 maj begravs Edvin Asplund på Skogskyrkogården
Harry tackas med ett presentkort för sitt digra arbete och speciellt under PM:et  
med löpande uppdateringar av resultatlistor. Harry tackar för detta och undrar om
vi vill ha kvar Topp Tre nästkommande säsong, vilket mötet enhälligt svarar ja på.
Kurt Westin har sett till att vi fått en garderob i klubbrummet till förvaring av 
föreningens tillhörigheter. Hallen har lovat att det kommer ett prisskåp där våra
priser kan förvaras.
§ 9 Inga övriga frågor finns, men Allan Dickman tar tillfället i akt och framför en Övriga frågor
hälsning från vår f d medlem Edvin Asplund som medverkat i ett av Allans 
program i Bodens Närradio. Allan framför också en önskan om att göra ett 
inslag med representanter från föreningen.
§ 10 Ordförande tackar för visat intresse och understryker att det är roligt att vi blir Mötet avslutas
fler och fler på mötena, därmed avslutas mötet
Vid protokollet                                                                   Justeras
Yvonne Karlsson                                                                 Torbjörn Henriksson
sekreterare                                                                                                ordförande

 

 

 

Tillbaka