Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

      Till Webmaster

 

Protokoll från medlemsmöte 2011-10-03
Plats Strajk Alley
Närvarande: 55 medlemmar enligt bifogad närvarolista (ej här)
§ 1 Efter förrättad dragning av dagens lotteri, hälsar Torbjörn alla hjärtligt välkomna Mötets öppnande
till mötet och riktar ett särskilt varmt välkommen till nytillkomna medlemmar.
§ 2 Inga övriga frågor anmäles Anmälan öv frågor
§ 3 Dagordningen godkänns i befintligt skick Dagordning
§ 4

Protokollet från föregående medlemsmöte, genomgås. godkännes och lägges till

Föregående protokoll
handlingarna
§ 5 Ordförande föredrar föreningens ekonomi, där vi kan konstatera att föreningen Ekonomi
även detta år kommer att få ett överskott och där likviditeten är mycket god.
Bilagor: Resultaträkning per 20110930 (ej här)
§ 6 Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgifter till 300:-/år, för att på så sätt Medlemsavgift
kompensera för inkomstbortfallet från Sverigelotter och 21-lotter, som vi beslutat
att inte längre sälja.
Mötet beslutar enligt styrelsen förslag
§ 7 Melford delar ut plaketter (guld) till herrarnas 4:e lag, som avgick med totalseger Riksserien
i Riksserien division 19, säsongen 2010/2011. 
Melford informerar om resultaten för den nya säsongen där det endast 
föreligger resultat för en omgång, bara herrar lag 4 har förlust de övriga 6 lagen
ståtar med vinster.
Maj-Lis lämnar information om kommande stadsmatcher Stadskamper
 5 oktober     Piteå (B)                               10 november   Malmberget (H)
13 oktober    Kiruna (B)                             25 november   Älvsbyn (B)
14 oktober    Malmberget (B)                     14 december    Luleå (H)
28 oktober    Kalix (B)                               17 januari        Luleå (B)
.                                                               19 januari       Kiruna (H)
Luciatävlingen håller vi den 12 december enligt samma koncept som föregående
år. Föreningen bjuder på gröt och skinksmörgås.
I Kiruna kommer vi att bo på Guldriset, till bra priser och där föreningen kommer
att sponsra boendet med 100:-/pers. Föreningen betalar också spelet både i
Kiruna och Malmberget. Varje passagerare betala 100:- för resan.
Träningarna fortlöper enligt föregående säsong. Om någon inte har möjlighet Träningar
att träna på utsatta tider, kan denne kontakta Maj-Lis så försöker hon lösa detta.
Under vecka 44, sportlovs veckan, gäller förändrade tider. Vi börjar klockan
09.00 och spelar i 3 omgångar, dvs 09.00-12.00
För att få variation i träningen så bör vi, i möjligaste mån, "byta partner". Alla
kan ha fördel av detta inte bara nybörjarna.
De som vill spela 4 serier kan göra detta på fredagar, priset för 4 serier är 65:-
§ 8 Festkommitten meddelar att de som önskar delta i  "Moonlight Bowling" den Information
16 november, skall ha anmält sig senast den 9/11. Pris för mat och spel blir
295:-/person. Vi äter mellan 18.30 och 20.00 och spelar bowling från 20.00 till
22.00. På menyn lax eller kyckling, vilket ni kryssar för på anmälningslistan
Bodens Bowling Allians, genom Jan-Erik Svensson, har meddelat Torbjörn att
det kommer att bli en kväll där alla klubbar gör i ordning klubbrummet. Till detta
behöver föreningen två frivilliga. Anmäl er till Torbjörn om ni kan ställa upp.
§ 9 Inga övriga frågor föreligger Övriga frågor
§ 10 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat Mötet avslutas
Vid protokollet                                                                    Justeras
Yvonne Karlsson                                                                 Torbjörn Henriksson
Sekreterare                                                                         Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka