Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Medlemmar

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok   Statistik

      Till Webmaster

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från medlemsmöte 20130513

Plats: Strajk Alley

Närvarande: 37 medlemmar enligt närvarolista

 

§ 1                 Mötets öppnande

                      Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna till säsongens sista medlemsmöte och

                      Förklarar mötet öppnat

 

§ 2                 Anmälan övriga frågor

                      Inga övriga frågor anmäldes

 

§ 3                 Dagordning

                      Befintlig dagordning godkänns

 

§ 4                 Föregående protokoll

Protokollet från föregående medlemsmöte genomgås, godkännes och läggs till handlingarna

 

§ 5                 Ekonomi

                      Föreningens ekonomi presenteras av Maj-Lene. Resultatet är för närvarande  ett

                      visst överskott. Maj-Lene presenterar även budget för resten av året vilken visar

                      underskott och manar till viss försiktighet. Likviditeten är dock fortfarande stabil

                     

§ 6                 Stadsmatcher

                      Vårens stadsmatcher har slutat med idel vinster förutom matchen mot Luleå

                      Troligtvis blir det ingen match mot Röda Korset, har inte meddelat något

datum.

 

Riksserien

Även Riksserien för säsongen 2012/2013 är slutförd

Herr 1 slutar på 1:a plats                        Dam 1 slutar på 5:e plats

Herr 2 slutar på 3:e plats                        Dam 2 slutar på 5:e plats

Herr 3 slutar på 3:e plats                        Dam 3 slutar på 6:e plats

Herr 4 slutar på 4:e plats                        Dam 4 slutar på 8:e plats

 

Föreningen har ett stort antal damer som gärna vill spela med i Riksserien

men som i nuläget inte får plats. Mötet tillfrågas om BPBS skall anmäla ett

femte damlag. Frågan besvaras med ett enhälligt ja.

 

PM

Årets PM genomfördes i Luleå. De som har kommit på ”prispallen” får priser som

 delas ut av ordföranden.

                     

Damer födda 1937 eller tidigare            1.   Laila Munkestam  (970)

Damer födda 1938 – 1942                       2.   Maj-Lene Jansson (1050)

                                                                 3.   Gunnel Snell-Lidberg (1017)

Damer födda 1943 eller senare              2.   Kicki Ekbom (1062)

 

Herrar födda 1938 – 1942                       3.   Melford Karlsson (1045)

 

2-mannalag damer                                  2.   Karin Lindholm/Kicki Ekbom

                                                                 3.   Laila Munkestam/Gunnel S-L

 

KM                                                                       

Årets KM genomfördes den 24 april. Mästerskapet spelades i två klasser.

med och utan handikapp, uppdelat i herr och damklass. Även de

får motta priser av ordföranden.             

 

Herrar

med handikapp                                       utan handikapp

1:a   Bengt Hendler            (887)             1:a   Ove Sundén                (840)

2:a   Lars Gabrielsson        (885)             2:a   Bo Dahlén                  (776)

3:a   Melford Karlsson       (867)             3:a   Melford Karlsson       (767)

 

Damer

med handipapp                                       utan handikapp

1:a   Ingrid Hollsten           (777)             1:a   Desirée Nilsson          (672)

2:a   Gunnel Snell-Lidberg(757)             2:a   Gunnel Snell- Lidberg  (649)

3:a   Clary Lennerö             (749)             3:a   Maj-Lis Enström         (619)

 

Top Tre

Måndagarnas träningsspel premieras med uppmuntran I form av presentkort

I hallen, utdelare Maj-Lene och Torbjörn

Damer                                                      Herrar

1:a   Maj-Lene J                  (585)             1:a   Ove S                          (703)

2:a   Desirée N                    (575)             2:a   Alex K                         (681)

3:a   Margareta He             (544)             3:a   Helge  A                      (674) 

                   

§ 7                 Information

                      Torbjörn lämnar information om kommande evenemang I Boden. O-Ringen

                      Är ett gigantiskt projekt som de flesta bodensare är engagerad i på ett eller

                      Annat sätt. Om någon från föreningen vill ställa upp så ta kontakt med Torbjörn

Kurser i bowling kommer att hållas av Desirée i mån av tid, både för nybörjare och för mer garvade spelare .

Torbjörn efterlyser någon i föreningen som kan vara studieledare i eventuellstudiecirkel om ”Kost och Motion”

Styrelsen har beslutat om enhetliga regler vid avtackning av ledamöter och funktionärer. Numera endast blommor.

Festkommittéen undersöker om intresse finns för grillfest till hösten, intresseanmälan anslås på anslagstavlan. Tidpunkt i slutet av augusti.

Nytt klotlotteri startar till hösten.

Samma träningsdagar till kommande säsong, måndagar och torsdagar. Vissa förändringar av gruppindelningarna. Kolla anslagstavlan.

Sista träningsdag före sommaruppehållet blir 30 maj och vi startar den nya säsongen den 2 september.

 

§ 8                 Övriga frågor                     

                      Inga övriga frågor.

 

§ 9                 Mötets avslutande

                      Torbjörn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

 

 

                      vid protokollet                                                              justeras

 

                     Yvonne Karlsson                                                            Torbjörn Henriksson

sekreterare                                                                    ordförande