resultatsida

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Hej igen alla BPBS-bowlare!

Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen tidigast den 25  januari.


Träningsstarten senareläggs dessvärre nu till någon gång under våren 2021.


ÅRSMÖTET SOM ENLIGT STADGARNA SKA HÅLLAS UNDER FEBRUARI MÅNAD SENARELÄGGS. DATUM EJ FASTSTÄLLT ÄNNU.


Anledning: restriktioner p.g.a pandemin.

Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!

Var försiktiga! Håll avstånd!

Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS

för fortlöpande uppdatering!

Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och

vi kommer i viss mån att prioriteras.

Vi ser fram mot att alla som vill får sin andra vaccinspruta

Resultat från klubbmatcher

Resultatredovisning från klubbmatch i Piteå 181128

Gunnel S-L

718

Gun-Marie L

716

Stina L

714

Solveig K

703

Maj-Lene J

658

Ulla S

654

Maj-Lis E

615

Lisa P

601

Monika S

592

Marianne S

588

Inger K

557Ove S

832

Roger N

762

Björn A

727

Ulf R

724

Tommy L

715

Bjarne F

714

Helge A

700

Gösta L

699

Melford K

688

Lennart K

599

Sven M

599

Jan-Olov W

586

Rolf N

578