resultatsida2

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Hej igen alla BPBS-bowlare!

Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen tidigast den 25  januari.


Träningsstarten senareläggs dessvärre nu till någon gång under våren 2021.


ÅRSMÖTET SOM ENLIGT STADGARNA SKA HÅLLAS UNDER FEBRUARI MÅNAD SENARELÄGGS. DATUM EJ FASTSTÄLLT ÄNNU.


Anledning: restriktioner p.g.a pandemin.

Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!

Var försiktiga! Håll avstånd!

Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS

för fortlöpande uppdatering!

Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och

vi kommer i viss mån att prioriteras.

Vi ser fram mot att alla som vill får sin andra vaccinspruta

Resultat från klubbmatcher

Resultatredovisning från klubbmatch i Älvsbyn 181212

Maj-Lene S

786

Monika S

677

Lisa P

599

Solveig K

589

Laila M

558

Birgitta R

532

Inger S

519

Viveka F

475

Gunvor S

437Ove S

794

Christer W

786

Bo D

721

Helge A

718

Anders R

714

Tommy A

692

Jan-Erik S

684

Tore S

683

Anders S

677

Fred L

661

Berthill M

625

Ulf R

608

Tomas K

588

Håkan R

535

Tommy S

470