Styrelsen


Styrelsen fr. vä: Tony Gustavsson, Roger Nyström, Jan-Erik Svensson, Björn Andreassen(ordf)

Lisa Persson, Eva Dahlberg-Lindvall, Ulla Sundberg

Funktionärer efter årsmötet 2019

Styrelse


Ordförande

Björn Andreassen

Sekreterare

Eva Dahlberg Lindvall

Kassör

Ulla Sundberg

Vice ordförande

Jan-Erik Svensson

Ledamot

Roger Nyström

Suppleant

Tony Gustavsson

Suppleant

Lisa Persson

Revision


Revisor

Ruth Samuelsson

Revisor

Pia Elmgren

Suppleant

Maj-Lene Jansson

Tävlingar


Tävlingsledare

Jan-Erik Svensson

Tävlingsledare

Tony Gustavsson

Riksserien

Björn Andreassen

Varulotterier


Arrangör

Inger Svensson

Arrangör

Lisa Persson

Festkommitté


Ledamot sammank.

Eva Matti

Ledamot

Lars Lundström

Valberedning


Ledamot

Gunvor Strand

Ledamot

Gösta Lindgren

Ledamot Sammank.

Tommy Lundberg

Webbsida


Webbansvarig

Anders Renström

Kontakt

Skriv till oss

Brev: BPBS, c/o Eva Dahlberg Lindvall, Kungsgatan 36, 2 tr, 961 64 Boden

E-post: evadahlberglindvall@gmail.com