Styr.


NY STYRELSE VALD PÅ ÅRSMÖTET 220317

Ordförande

Björn Andreassen

Omval ett år

Ledamot

Per-Arne Öhman

Nyval två år

Ledamot

Lisa Persson

Nyval två år

Kassör

Ulla Sundberg

Omval

Suppleant

Kent-Ove Andersson

Nyvald ett år

Suppleant

Monika Svalkvist

Nyvald ett år

Revisor

Pia Elmgren

Nyvald ett år

Revisorssuppleant

Yvonne Åhl

Nyvald ett år

Ledamot tävlingsk.

Tony Gustavsson

Nyvald två år

Ledamot tävlingsk.

Björn Andreassen

Nyvald två år

Vi återkommer med kontakt- och  arbetsuppgifter