Möte

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Hej igen alla BPBS-bowlare!

Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen tidigast den 25  januari.


Träningsstarten senareläggs dessvärre nu till någon gång under våren 2021.


ÅRSMÖTET SOM ENLIGT STADGARNA SKA HÅLLAS UNDER FEBRUARI MÅNAD SENARELÄGGS. DATUM EJ FASTSTÄLLT ÄNNU.


Anledning: restriktioner p.g.a pandemin.

Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!

Var försiktiga! Håll avstånd!

Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS

för fortlöpande uppdatering!

Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och

vi kommer i viss mån att prioriteras.

Vi ser fram mot att alla som vill får sin andra vaccinspruta

Medlemsmöte maj 2014

Ordförande Pia hälsade alla välkomna

Prisutdelning för olika bedrifter inleds av Pia

Lite "Suddigt" när Ove (Sudden) Sundén får sitt pris

Karin på tur för sitt pris ur Pias hand

Och slängde sig helt naturligt i armarna på Roger

Medlemsmöte

Pia hälsade alla medlemmar välkomna

Stämningen var det inget fel på

Allvarliga miner också för Margareta Roger och Pia

Hörngäng 1

Melford berättar om riksserien

Gubbarna Fred Bosse Olle och Berthill får sina medaljer

Melford i aktion

Berthill mottar priset ur Jannes hand

Desirée lyssnar till styrelsens motivation för sitt pris

Ove fick som outstanding bowlare hämta de flesta prisen

Helge följde upp sina framgångar med en björnkram

oktober 2014

Enligt protokollet hela 48 stycken

Allvarsord av vår kassör Maj-Lene

Men här lite mer avslappnat efter väl förrättat värv

Hörngäng 2

Medaljutdelning givetvis även denna gång

Liksom Gunnel Maj-Lis Maj-Lene och Kikki