protokoll sm 150309

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Hej igen alla BPBS-bowlare!

Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen tidigast den 25  januari.


Träningsstarten senareläggs dessvärre nu till någon gång under våren 2021.


ÅRSMÖTET SOM ENLIGT STADGARNA SKA HÅLLAS UNDER FEBRUARI MÅNAD SENARELÄGGS. DATUM EJ FASTSTÄLLT ÄNNU.


Anledning: restriktioner p.g.a pandemin.

Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!

Var försiktiga! Håll avstånd!

Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS

för fortlöpande uppdatering!

Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och

vi kommer i viss mån att prioriteras.

Vi ser fram mot att alla som vill får sin andra vaccinspruta

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP


Protokoll från styrelsemöte 20150309

Plats: Strajk Alley

Närvarande: Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Anders Renström, Jan-Erik Svensson

och Ingrid Hollsten

För kännedom Pia Elmgren, Melford Karlsson Torbjörn Henriksson, Lena Johansson och Margareta Häggström


§ 1Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.


§ 2Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.


§ 3Dagordning

Dagordningen godkändes.


§ 4Föregående mötesprotokoll

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll med tillägg att avvakta med inköp av mikrofon och att Kari Korpiniemi lovat köra buss till bortamatcher godkändes protokollet och lades till handlingarna.


§ 5, 6Skrivelser och rapporter

Inga inkomna skrivelser eller rapporter.


§ 7Ekonomi

Maj-Lene informerade om föreningens ekonomi som är god. Medlemsavgiften ska betalas före mars månads utgång. Information om detta på bowlingens monitor.


§ 8Tävlingar och träningar

Tre stadsmatcher återstår mot Älvsbyn 11 mars, Piteå 8 april och Skellefteå 21 april, samtliga är hemmamatcher. Eventuellt ska vi spela en match mot Röda Korset.

DM spelas i Kiruna 24 mars.


§9Övriga frågor

Information om hemsidan

Anders informerade om förändringar på  hemsidan. Innehåll  och förändringar diskuteras  på nästa styrelsemöte. Anders ska ordna så att vi kan se hemsidan på stor skärm.


§ 10Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat  Nästa möte styrelsemöte torsdag 16 april 2015 kl 14.00
Vid protokollet                                                            JusterasIngrid Hollsten                                                         --Jan-Erik Svensson

Sekreterare  ordförande