protokoll sm 150416

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Hej igen alla BPBS-bowlare!

Vi skrev tidigare att vi hoppades komma igång med träningen tidigast den 25  januari.


Träningsstarten senareläggs dessvärre nu till någon gång under våren 2021.


ÅRSMÖTET SOM ENLIGT STADGARNA SKA HÅLLAS UNDER FEBRUARI MÅNAD SENARELÄGGS. DATUM EJ FASTSTÄLLT ÄNNU.


Anledning: restriktioner p.g.a pandemin.

Håll ut ett tag till! Släpp inte tyglarna!

Var försiktiga! Håll avstånd!

Följ därför den här sidan eller FB-sidan BODENs PBS

för fortlöpande uppdatering!

Vaccineringen av riskgrupper har redan påbörjats och

vi kommer i viss mån att prioriteras.

Vi ser fram mot att alla som vill får sin andra vaccinspruta

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från styrelsemöte 20150416


Plats: Strajk Alley

Närvarande: Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Anders Renström, Melford Karlsson

Lena Johansson och Margareta Häggström och Ingrid Hollsten

För kännedom, Torbjörn Henriksson, Jan-Erik Svensson


§ 1Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.


§ 2Anmälan övriga frågor

En övrig fråga anmäldes. Fika vid Skellefteå matchen. Se §9


§ 3Dagordning

Dagordningen godkändes.


§ 4Föregående mötesprotokoll

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll.


§ 5Skrivelser och rapporter

En inkommen skrivelse från Sara Lindfors Bodens kommun angående ” Hela Boden i rörelse.” Ingen medverkan av BPBS. Inga inkomna  rapporter.


§ 6Ekonomi

Maj-Lene informerade; de flesta har nu betalt medlemsavgiften och övriga har fått en påminnelse. BPBS är nu ägare till hjärtstatern, med bidrag från Lions  med 5000,-, Röda Korset med 2500,- och resterande från BPBS .

111st betalande medlemmar.

 

§ 7Tävlingar och träningar

2 matcher kvarstår i vår mot Skellefteå den 22 april och Röda Korset den 6 maj samt KM den 27 april innan sommaruppehållet.

Medlemsmöte och avslut på träningar den 11maj.

12 banor finns nu tillgängliga.

Riksserien; Sista matchen 29 april. Grupp 4 5 och 6 redan klara.


§8Övriga frågor

Fika vid Skellefteåmatchen hemma

Beslutades att bjuda på kaffe och smörgås den 22 april när Skellefteå spelar mot Boden hemma.


Information om hemsidan

Anders informerade om förändringar på  hemsidan. Beslutades att ta bort e-mailadresser i medlemsregistret och låta all information på BPBS hemsida vara offentlig.Styrelsen kommer att ha emailadresser i pappersform.

Medlemmarna informeras på medlemsmötet.


KM 27 april och medlemsmöte 11 maj

Vid KM lottar Roger ihop i hcp ordning och 4 serier spelas.

På medlemsmötet bjuds vi på fika av klubben och har prisutdelning.

Önskemål från medlemmarna har framförts  att få byta träningstider, detta tas upp på medlemsmötet.

Höstens träningar börjar den 31 augusti§9Höstens möten

Styrelsemöte 10 september, medlemsmöte 8 oktober, styrelsemöte 12 november och lucia bowling 10 december.


§ 10Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
  Nästa möte medlemsmöte måndag 11 maj 2015 kl 14.00
Vid protokollet                                                            JusterasIngrid Hollsten                                                         --Pia Elmgren

Sekreterare  ordförande